Møteplassen innlogging quotes

Møteplassen innlogging quotes

1. aug 2007 Denne oppgaven vurderer hvordan moderering i et webbasert diskusjonsforum kan gjøres på en best mulig måte. Den tar for seg de dilemmaer moderatorer sitter med i disse foraene. Det være seg ansvar for nettstedet, redaktør- og medvirkeransvar og den gode diskusjon versus brukernes rett til å ytre seg 

Møteplassen innlogging quotes

Møteplassen innlogging quotes

n kontakt annonsen Møteplassen innlogging quotes